Obecný úrad

V komunálnych voľbách dňa 15. 11. 2014 bola za starostku obce opätovne zvolená p. Ľudmila Febenová, ktorá funkciu starostky zastáva 4. volebné obdobie.

Obecný úrad zamestnáva 3 pracovníkov: p. Jarmilu Pačovú, p. Jána Slašťana a p. Tomáša Barboriaka.

 

 

 

Adresa OcÚ: Ihráč 57, 967 01

Kontakt: OcÚ tel.: 045 / 6726 173

fax: 045 / 6726 175

e – mail: obec@ihrac.sk, starostka@ihrac.sk

web stránka: www.ihrac.sk

 

Úradné hodiny:

Pondelok    7:00 – 15:00

Utorok       7:00 – 15:00

Streda       7:00 – 16:00

Štvrtok      7:00 – 15:00 (nestránkový deň)

Piatok        7:00 – 14:00

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom § 16 zákona o obecnom zriadení

 

Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov OZ a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ, OR a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu.

 

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Štvrtok, 30. Máj 2024