Archives: 12 December 2011

Úradné oznamy

Categories: Úradné oznamy
Comments: No Comments
Published on: 12. December 2011

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek – rok 2017(klikni tu)

—————————————————————————————————————————–

VZN č. 1/2016 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A  DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE IHRÁČ-návrh (klikni tu)
——————————————————————————————————————————
Návrh rozpočtu obce Ihráč na rok 2017 (klikni tu)
—————————————————————————-
 

Lekárska pohotovostná služba pre obec Ihráč (klikni tu)
——————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

page 1 of 1

Welcome , today is Nedeľa, 16. Jún 2024