Register zmlúv – rok 2014

číslo zmluvy zmluvná strana detaily zmluvy PDF názov zmluvy zmluva – PDF predmet cena vrátane DPH v € dátum účinnosti zmluvy dátum ukončenia zmluvy
Peter Ivan, Ihráč 46, 967 01 Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ihráč 42,90 7.1.2014
Július Feben LlýdiaIvanová Jozef Hric
Kúpna zmluva
predaj nehnuteľností v k.ú. Ihráč 65,34 24.2.2014
2000/420 REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra
Zmluva o používaní SW
užívanie softwarového produktu SMOS 444,- 10.2.2014
173-11-607/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti
poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností a geodetických informácií katastra nehnuteľností 18,- 14.2.2014 31.03.2015

Severín Paučo     Ihráč č. 48
Kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ihráč 71,94 30.4.2014

ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
poskytnutie sponzorského príspevku na výstavbu “Multifunkčného ihriska s detským ihriskom a oddychovou zónou” 1000,- 12.5.2014

Ing. Jana Radosová, Novosvetská 46, 811 04 Bratislava
darovacia zmluva – finančný dar na dofinancovanie MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
finančný dar pre dofinancovanie MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 1000,- 10.07.2014
Mária Kubíková, Ihráč č. 115, 967 01 kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ihráč – zastavané plochy a nádvoria, par. č. CKN 611/2     5 m2 3,30 24.09.2014
Jozef Ceplák a Gabriela Cepláková Ihráč č. 25
kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti v k.ú. Ihráč 150,- 15.10.2014

 

register zmlúv

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Utorok, 22. September 2020