Výzvy

Výzva na predloženie ponuky na zadávanie zákazky-výmena jestvujúceho kanalizačného potrubia dažďovej a povrchovej vody   (Výzva)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka – výroba a výmena  2 ks dvojkrídlových plastových dvier.   (Výzva)

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie geometrického plánu miestnej komunikácie s miestnym názvom “NIŽOVEC”.  (výzva)

Výzva na predloženie ponuky na dodávku postelí do materskej školy. (výzva)

Výzva na predloženie  ponuky na majetko-právne vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Ihráč. (výzva)

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Obci Ihráč. (výzva)

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Nedeľa, 12. Júl 2020