Register objednávok – rok 2012

Rok 2012:

číslo a detaily objednávky dodávateľ (objednávka pdf.) predmet dátum vystavenia suma s DPH poznámka
1/2012 Správa katastra, Žiar nad Hronom objednávka akutualizácie údajov z katastra nehnuteľností v k.ú. ihráč 04.01.2012
2/2012 Geodézia Žilina, a.s., Prevádzka 208 Prievidza, Mišíka 26, PRIEVIDZA vypracovanie GP na obnovenie časti hraníc MK s miestnym názvom CHMELIENEC a ZÁHUMNIE 04.01.2012 73,-/1 MJ cena je uvedená bez DPH
3/2012 Milan Hric, Ihráč č.90, 967 01 služby traktorom –  úprava miestnych komunikácií od snehu na rok 2012 04.01.2012 40,- / 1x odhrnutie faktúra           č. 8/2012

LUMA, s.r.o., Vodná 9/8, 945 01 Komárno
vlajka SR – 1 x                          vlajka EÚ – 2 x 23,10 faktúra           č. 5/2012

MY noviny žiarskej kotliny
uverejnenie inzerátu – výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ihráč 14.03.2012 109,20 faktúra           č. 22/2012
4/2012
ADAM KRTKO, kanál servis, Hviezdoslavova 751/56, Banská Bystrica
diagnostika a prečistenie kanalizácie kultúrneho domu 15.05.2012 204,- faktúra           č. 57/2012
GOSPOL, s.r.o., Fiľakovská 286, Lučenec
výroba a montáž plastových okien – suterén kultúrneho domu 3535,86 faktúra           č. 45/2012
5/2012 Pronox, Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom
vypracovanie projektovej dokumentácie pre staveb. povolenie – rekonštrukcia MK v časti obce “Chmelienec! 06.06.2012 1216,- faktúra           č. 92/2012
6/2012
Pilana TON, Pavol Tonhauser, Župkov č.11
rekonštrukcia skladu uhlia OcÚ 15.05.2012 3386,74 faktúra č.72/2012

ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica
Triedna kniha, evidencia dochádzky detí a osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie 23.08.2012 4,96 faktúra           č. 96/2012
07/2012
Viliam Schmidt, Lovčica 10, 966 23
1. vyhotovenie podkladov pre zákazku s nízkou hodnotou – zachytenie povrch. vôd v lokalite “Priehradka”, 2.vybavenie staveb. povolenia,  3. stavebný dozor 17.08.2012
08/2012
Ing. Dana Dérerová, Projekty TZB, Stará Kremnička 243 vypracovanie PD – “Zachytenie povrchových vôd v lokalite Priehradka” 17.09.2012 faktúra       č. 112/2012

ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
triedna kniha pre MŠ a špeciálne  MŠ Evidencia dochádz- ky detí MŠ, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania – MŠ, Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie 29.10.2012 7,42 € faktúra č. 63/2013

Jozef Nemec, Ihráč č.108, 967 01
zimná údržba miestnych komunikácií 14.12.2012 40,- €/1x odhrnutie

 

register objednávok

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Nedeľa, 12. Júl 2020