Register faktúr – rok 2011

O B E C    I H R Á Č

 

Číslo faktúry a predmet fakturácie DODÁVATEĽ (faktúra)

 

1/2011 – materiál na osvetlenie ľadovej plochyDaniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica

2/2011 –  stravné lístkyLE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava

3/2011 –  Počítačový program mzdy a personalistikaMRP-COMPANY, s.r.o, Valaská

4/2011 –  členský   príspevok na rok 2011 - Mikroregión Kremnica a okolie

5/2011 –  štítky pre psov LIM PO, s.r.o., Jesenná 1,Prešov

6/2011 –  elektrická energia MŠ - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

7/2011 –  mobil OcÚ - Orange, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava

8/2011 – odmena za licenciu na verej.použitie hudob.dielSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam                                                         Bratislava

9/2011 – telefónne hovory OcÚ + MŠSlovak Telekom, a.s., Bratislava

10/2011 – internet OcÚ 1/2011Slovak Telekom, a.s., Bratislava

11/2011 – údržba počítačov 01/2011 - Infosystémy, s.r.o., Sama Chalupku 292/33, Kremnica

12/2011 – zber, preprava a zneškodnenie KO 1/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

13/2011 – oprava elektric.zabezpeč.sysétmu OcÚ - ALTYS, s.r.o., Kremnička 39, Banská Bystrica

14/2011 – poistenie strojov a stroj. zariadení - KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Banská Bystrica

15/2011 – oprava kopírov. stroja TOSHIBA - COPYLINE, s.r.o., Jána Kozáčeka 7, ZVOLEN

16/2011 – triedna kniha a evidencia dochádzky pre MŠ - ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09                                                                                                                  Bratislava

17/2011 – údržba počítačovInfosystémy, s.r.o., Sama Chalupku 292/33, Kremnica

18/2011 – toner do tlačiarne (školská jedáleň) – Infosystémy, s.r.o., Kremnica

19/2011 – konečné vyúčtovanie za rok 2010Spoločný obecný úrad Žiar nad Hronom

20/2011 – mobilné telefónne hovory OcÚ - Orange, a.s., Prievozská 6-A, Bratislava

21/2011 – toner do tlačiarne v materskej škole - Infosystémy, s.r.o., Kremnica

22/2011 – telefón OcÚ + MŠSlovak Telekom, a.s., Bratislava

23/2011 – internet 2/2011 – OcÚSlovak Telekom, a.s., Bratislava

24/2011 – zimná údržba miestnych komunikáciíMilan Hric, Ihráč č.90

25/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 2-2011 - Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

26/2011 – elektrická energia MŠ – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

27/2011 – elektrická energia OcÚStredoslovenská energetika, a.s., Žilina

28/2011 – elektrická energia KD (pohostinstvo) - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

29/2011 – elektrická energia KD – osv.beseda - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

30/2011 – elektrická energia VO obce - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

31/2011 – elektrická energia – požiarna zbrojnica – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

32/2011 – elektrická energia – PERMONÍK – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

33/2011 – elektrická energia IHRÁČ PÍLA – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

34/2011 – el. energia (prípojka futbal.ihrisko) – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

35/2011 – mobilné telefónne hovory OcÚOrange, a.s., Prievozská 6/A,  Bratislava

36/2011 – združ. pois. majetku MŠ (výpoč.technika) – KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.,                                                                                                                 Banská Bystrica

37/2011 – elektrická energia RZ Rybník- Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

38/2011 – elektrická energia – Dom smútku – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

39/2011 – elektrická energia – šatne (futbal. ihrisko) – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

40/2011 – elekt.energia DOM SMÚTKU – preplatok – Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

41/2011 – elektrická energia – šatne (futbal.ihrisko) – preplatokStredoslovenská energetika, a.s., Žilina

42/2011 – el. energia RZ Rybník – preplatok -  Stredoslovenská energetika, a.s.

43/2011 – dresy pre futbalistov - Stanislav Kučera, M.R.Štefánika 1696/14, Zvolen

44/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 03/2011Technické služby, a.s., Žiar n.Hronom

45/2011 – údržba počítačov 03/2011 - Infosystémy, s.r.o., Kremnica

46/2011 – internet OcÚ 03-04/2011 - T-Com, a.s., Bratislava

47/2011 – telefón OcÚ + MŠ 03/2011T- Com, a.s., Bratislava

48/2011 – stravné lístkyLe Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava

49/2011 – mobilné telefónne hovoryOrange, a.s., Bratislava

50/2011 – školenie pracovníkov z BOZP a POIng. Ľubor Kraus, ČSA 423, Kremnica

51/2011 – členský príspevok na r.2011 pre ZMOS - ZMOS, Žiarsky región

52/2011 – telefón OcÚ + MŠ 04/2011Slovak Telekom, a.s., Bratislava

532011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 04/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

54/2011 – údržba počítačov 04/2011 - Infosystémy, s.r.o., Sama Chalupku 292/33, Kremnica

55/2011 - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlomPEUGEOT BOXERKomunálna poisťovňa, a.s., Horná 25, Banská Bystrica

56/2011 – združené poistenie majetkuKomunálna poisťovňa, a.s., Horná 25, Banská Bystrica 1

57/2011 – plakety “čestný občanVICTORIA AG ART, s.r.o., Šancová 41, Bratislava 3

58/2011 – registrácia ihrac.sk doména 2011 – 2012YEGON, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

59/2011 – poplatok za používanie softwéru r.2011Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra

60/2011 – vodné (8.3. – 17.5.2011) rodinný dom č.133VEOLIA, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

61/2011 – vodné (10.11.2010 – 19.5.2011)  futbal.ihriskoVEOLIA, a.s., Banská Bystrica

62/2011 – vodné (30.11.2010 – 19.5.2011) – obecný úradVEOLIA, a.s., Banská Bystrica

63/2011 – vodné (10.11.2010 – 19.5.2011) – MŠ - VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

64/2011 – vodné (10.11.2010 – 19.5.2011) – MŠ bytVEOLIA, a.s., Banská Bystrica

65/2011 – vodné (9.11.2010 – 19.5.2011) – kult. domVEOLIA, a.s., Banská Bystrica

66/2011 – vodné (9.11.2010 – 19.5.2011) – KD poihost. + LUCIAVEOLIA, a.s., Banská Bystrica

67/2011 – mobilné telefónne hovoryOrange, a.s., Bratislava

68/2011 – úraz.poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 8, Bratislava

69/2011 – antivír. systém ESS 3PC 1 rok GOV Infosystémy, s.r.o., Sama Chalupku 292/33, Kremnica

70/2011 – údržba počítačov 05/2011Infosystémy, s.r.o., S.Chalupku 292/33, Kremnica

71/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 5/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

 

72/2011 – telefón OcÚ + MŠ 05/2011Slovak Telekom, a.s., Bratislava

73/2011 – digitálny alkohol testerRUBEN, s.r.o., Vidrmoch 137, Mošovce

74/2011 – telefón NOKIA 2700, aktivácia SIM, NON-HARDWARE COSlovak Telekom, a.s., Bratislava

75/2011 – uhlie do MŠPeter Minich – PEMIPO, Horná Trnávka č.97

76/2011 – uhlie OcÚPeter Minich – PEMIPO, Horná Trnávka č.97

77/2011 – mobil OcÚ (15.5. – 14.6.2011) - Slovak Telekom, a.s., Bratislava

78/2011 – audítorské overenie ročnej účtov. závierky Ing. Daniela Cibulová, audítorstvo a ekonomické poradenstvo, Riečka 252

79/2011 – mobilné telefónne hovoryOrange, a.s., Bratislava

80/2011 – údržba počítačov 06/2011 - Infosystémy, s.r.o., S.Chalupku 292/33, Kremnica

81/2011 – trovy majetko-práv. vysporiadania nehnuteľností v k.ú. Ihráč – JUDr. Ľudmila Petrušová, A.Dubčeka 10, Žiar nad Hronom

82/2011 – telefón OcÚ + MŠ 06/2011 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

83/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 06/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

84/2011 – telefón OcÚ (15.6. – 14.7.2011) – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

85/2011 – združené poistenie majetku obce – Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica

 

86/2011 – mobilné telefónne hovoryOrange, a.s., Bratislava

 

87/2011 – poháre – ASFALT CUP 2011VICTORIA AG ART, s.r.o., Bratislava 3

88/2011 – stravné lístkyLe Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava

89/2011 – údržba počítačov 07/2011Infosystémy, s.r.o., Kremnica

90/2011 – telefón OcÚ + MŠ 07/2011 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

91/2011 – havarijné poistenie PEUGEOT BOXER – Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica

 

92/2011 – telefón OcÚ + MŠ 07/2011 (ISDN +UNI) – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

93/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 07/2011 – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

 

94/2011 – mobil OcÚ (15.7.-14.8.2011) – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

95/2011 – mobilné telefónne hovory – Orange, a.s., Bratislava

 

96/2011 – čistenie prívod. kanála – RZ Rybník – Effe, s.r.o., Dolná 83-34, Kremnica

 

97/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 08/2011 – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

 

98/2011 – telefón OcÚ + MŠ 08/2011 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

99/2011 – údržba počítačov 08/2011 – Infosystémy, s.r.o. Kremnica

 

100/2011 – toner do tlačiarne – OcÚ – Infosystémy, s.r.o., Kremnica

101/2011 – mobil OcÚ (15.8. – 14.9.2011) – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

102/2011 – mobilné telefónne hovory – Orange, a.s., Bratislava

 

103/2011 – vytvorenie web stránky,tvorba obsahu web stránky, školenie - ELIBOS, s.r.o., Opatovská 783/4 Žiar nad Hronom

104/2011 – telefón OcÚ + MŠ 09/2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava

105/2011 – vstup.tabuľa(erb),erb, št.znak, obec.vlajka,stojan na vlajky, tyč na vlajku+koncovka, poštovné Jozef Šmrhola-OLYMP, Maďarovská 103/71, Santovka

106/2011 – vývoz veľkokapacitného kontajnera 10/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

107/2011 – údržba počítačov 09/2011Infosystémy, s.r.o., Kremnica

108/2011 – zber, preprava a zneškodnenie KO 09/2011 – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

 

109/2011 – logické hry pre deti do MŠ - Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, Bratislava

 

110/2011 – sada obojstranných podložiek pre Bee Bot (MŠ) – STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1-A, Bratislava

 

111/2011 – ročná údržba k zmluve R15/2011, APV: Dane a poplatky – Swit, s.r.o., Košice

 

112/2011 – vývoz veľkokapacitného kontajnera v mesiaci 10/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

113/2011 – mobil OcÚ (15.9. – 14.10.2011) – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

114/2011 – protipožiarna technická správa, príprava na predaj bytu v MŠ – Ľudovít Hrušovský – STAPRING, Prevádzka: Janova Lehota 137, 966 24

 

115/2011 – mobilné telefónne hovory Orange, a.s., Bratislava

 

116/2011 – poplatok za seminár “Daň z nehnuteľností r.2012″ - Anna Čunderlíkivá, AC Vzdelávacia agentúra, P.O.BOX 53, Zvolen

117/2011 – údržba počítačov 10/2011Infosystémy, s.r.o., ČSA 270/70, Kremnica

118/2011 – uloženie odpadu na skládku + ekologický popl. (odpad z cintorína) - Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

119/2011 – inventár a učebné pomôcky do Mš – NOMIland, s.r.o., Košice

 

120/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 10/2011 – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

121/2011 – telefón OcÚ + MŠ 10/2011 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava

 

122/2011 – overenie váh, kontrol.prehliadka, poplatok SLM, nastavenie – MŠTibor Králik, Poľná 1, Prievidza

123/2011 – odbor.prehliadka a skúška na elekt. a bleskozvod.zar. – MŠ + byt MŠ - Elektroslovakia, s.r.o. Rázusova 7/36, Žiar nad Hronom

124/2011 – vodné OcÚ (20.5. – 10.11.2011) VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

125/2011 – vodné – kultúrny dom (20.5. – 11.11.2011) VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

126/2011 – vodné – kult. dom: pohostinstvo + potraviny (20.5. – 11.11.2011)- VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

127/2011 – vodné – rodinný dom s.č.133 (18.5. – 11.11.2011) – VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

128/2011 – mobil OcÚ (15.10. – 14.11.2011) - Slovak Telekom, a.s., Bratislava

129/2011 vodné – futbalové ihrisko (20.5.-14.11.2011) - VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

130/2011 – vodné – Materská škola – byt (20.5.-14.11.2011)VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

131/2011 – vodné – materská škola (20.5.-14.11.2011)VEOLIA, a.s., Banská Bystrica

132/2011 – mobilné telefónne hovory - Orange, a.s., Bratislava

 

133/2011 – členský príspevok ZMOS na rok 2012 - ZMOS, Bezručova 9, Bratislava

134/2011 – PEUGEOT – poistenie zodpovednosti za škodu r.2012 Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica

135/2011 – PV3S – poistenie zodpovednosti za škodu pre rok 2012Kooperatíva, a.s., Banská Bystrica

 

136/2011 – stravné lístkyLe Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava

137/2011 – údržba počítačov 11/2011Infosystémy, s.r.o., Kremnica

138/2011 – zber, preprava a zneškodňovanie KO 11/2011Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

139/2011 – telefón OcÚ + MŠ 11/2011Slovak Telekom, a.s., Bratislava

140/2011 – plastový nábytok do MŠNOMIland, s.r.o., Košice

141/2011 – servis.práce na tlačiarni + tonery do tlačiarneCOPYLINE, s.r.o., J.Kozáčeka 7, Zvolen

142/2011 – časopisy do MŠ (Predškolská výchova + Včialka)Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

143/2011 – údržba počítačov 12/2011Infosystémy, s.r.o., Kremnica

144/2011 – mobil OcÚ Slovak Telekom, a.s., Bratislava

145/2011 – mobilné telefónne hovory - Orange Slovensko, a.s., Bratislava

146/2011 – elektrická energia KD – pohostinstvo - Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

147/2011 zber, preprava a zneškodňovanie KO 12/2011 - Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom

148/2011 – telefón OcÚ + MŠ - 12/2011Slovak Telekom, a.s., Bratislava

149/2011 – poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – r.2011 - Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MATERSKEJ ŠKOLE v IHRÁČI

číslo faktúry a predmet fakturácie –        DODÁVATEĽ (faktúry)

ŠJ – 1/2011 – potraviny do materskej školy - COOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 2/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 3/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 4/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 5/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 6/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 7/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 8/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 9/2011 – potraviny do materskej školy - HISPA SK, s.r.o., Bratislava

ŠJ – 10/2011 – potraviny do materskej školyCOOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

 

ŠJ – 11/2011 – potraviny do materskej školy - COOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

ŠJ – 12/2011 – potraviny do materskej školy -COOP JEDNOTA, s.d., Žarnovica

 

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Pondelok, 25. Máj 2020