Žiadosť, podnet, návrh

Žiadosť, podnet alebo návrh môžete podať na Obecný úrad v IhráčI:

- písomne prostredníctvom pošty na adresu:  OBEC IHRÁČ, Obecný úrad č.57,          967 01    Kremnica,

- osobným doručením v písomnej forme do podateľne Obecného úradu v Ihráči,

- ústnym pohovorom osobne na obecnom úrade, z ktorého bude spísaný úradný záznam.

 

 

späť

 

 

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Nedeľa, 12. Júl 2020