Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – rozkopávky

Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce za účelom uloženia resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva cestný správny orgán – Obec Ihráč na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

- žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva,

- rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby,

- jednoduchý situačný náčrt s vyznačením miesta rozkopávky.

Vybavuje: Ľudmila Febenová, tel. 045/6726173, e-mail: starostka@ihrac.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok:

– za zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií: =99,50 €

– za uzávierku miestnych komunikácií: =66,- €

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

 

späť

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Nedeľa, 12. Júl 2020