Register zmlúv – rok 2012

 

číslo zmluvy zmluvná stran  

detaily zmluvy

názov zmluvy  

zmluva – pdf.

predmet cena vrátane DPH v € dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Ľudmila Petrušová, advokátka, A.Dubčeka č.10, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o právnej pomoci - majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Ihráč majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Ihráč 3000,- 06.02.2012
R 14/2011 SWIT spol. s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice Zmluva č. R 14/2011 o ročnej údržbe programového vybavenia ročná údržba aplikačného programového vybavenia SWIT 33,19 24.02.2012 28.02.2013
GOSPOL, s.r.o., Fiľakovská 246, Lučenec
Zmluva o dielo demontáž starých okien a montáž nových okien s príslušenstvom 3535,85 14.02.2012
Ing . Jozef Ceplák, Ing.Ľubica Cepláková, Anna Slašťanová, Anna Slašťanová, Anna Slašťanová, Jaroslav Trokšiar, Jozef Feben, Ľudmila Lauková, Zlatica Kostrianová, Mária Kostrianová, Viera Kostri anová, Anna Kollárová Darovacia zmluva  

Dodatok č. 1 k darovacej zmluve

darovanie nehnuteľností 15.03.2012
Anna Psotová Irena Krajčíková Jozef Feben Darovacia zmluva  

Dodatok č. 1 k darovacej zmluve

darovanie nehnuteľnosti
30.03.2012
LESY SR , š.p. Banská Bystrica  

Zmluva o poskytnutí pomoci Poskytnutie fyzickej pomoci, požiar. náradia a vyhlasovania vzniku požiaru 05.04.2012
Jozef Hric
Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti 07.04.2012
Viliam Feben
Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti 11.04.2012
Antónia Kolláro
pna zmluva
kúpa nehnuteľnosti 27,72 17.04.2012
n Kollár, Jozef Gajd, ria Bitalo
Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti
17.04.2012
Ján Feben
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  

Dodatok č. 1 k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
17.04.2012
Vladimír Gajdoš, Oľga Gajdošová Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti
17.04.2012
Anna Barboriaková
Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti
18.06.2012
Mgr. Eleonóra Boďová, Ing. Ľubomír Hric
Darovacia zmluva
darovanie nehnuteľnosti
21.06.2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava komisionárska zmluva sprostredkovanie zabezpečenia povinnosti stravovania zamestnancov prostredníctvom jedál. kupónov
02.07.2012
Ing. Daniela Cibuľová Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012 324,- 15.08.2012
BARBITRANS, s.r.o., Na Vartičke č.1, Ladomerská Vieska, 965 01 Zmluva o dielo zachytenie povrchových vôd v lokalite “Priehradka” 11400,- 24.09.2012
Mária Matúšková
Kúpna zmluva
kúpa nehnuteľnosti 50,- 15.10.2012
Elba, a.s., ČSA 264/58, 967 01 Kremnica
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
sponzorský príspevok 500,- 20.11.2012
Mária Hricová, Jozef Hric, Kamil Milčík, Elena Hricová, Jozef Hric, Rozália Febenová Darovacia zmluva  


darovanie nehnuteľností
Mgr. Jozef Kráľ a manž. PhDr. Vlasta Kráľová Zmluva o prevode vlastníctva bytu 

 

 

Zmluva medzi vlastníkmi nebytového priestoru a vlastníkmi bytu

prevod bytu do bezpodielového spoluvlastníctva 1604,87 17.12.2012

 

register zmlúv

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Utorok, 22. September 2020