Účinné VZN

VZN č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ihráč

———————————————————————————————————————————-

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

———————————————————————————————————————————-

VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce IHRÁĆ

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 – Žiadosť o poskytnutie príspevku

———————————————————————————————————————————

VZN č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ihráč

———————————————————————————————————————————

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach, Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 – neschválený, Dodatok č. 3

———————————————————————————————————————————-

VZN č. 1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

———————————————————————————————————————————-

VZN č. 1/2013 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou, náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o podmienkach dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody

———————————————————————————————————————————-

VZN č. 2/2012 o verejnom poriadku na území obce Ihráč + dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012

———————————————————————————————————————————-

VZN č.8/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

———————————————————————————————————————————-

VZN č.4/2008 O poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám

———————————————————————————————————————————-

VZN č.2/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 


Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Štvrtok, 30. Máj 2024