Symboly obce

 

OBECNÝ ERB, v ktorom je zobrazený sv.Ján Krstiteľ pri krstení Ježiša Krista                            v rieke Jordán.

 

Ihráč


Welcome , today is Štvrtok, 30. Máj 2024