Register faktúr – rok 2015 – 1

OBEC IHRÁČ

Interné číslo a detaily faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie (faktúra PDF) Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Suma s DPH v € Spôsob úhrady Poznámka
01/2015 Infosystémy, spol. s r.o. Československej armády 270/70 Kremnica toner do tlačiarne – kancelária OÚ 09.01.2015 14.01.2015 39,90 prevodným príkazom
02/2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava stravné lístky 12.01.2015 08.01.2015 1020,90 prevodným príkazom uhradené zálohovou faktúrou č. 1/2015
03/2015 CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B, Nitra daňové tlačivá na rok 2015 12.01.2015 07.01.2015 14,26 prevodným príkazom uhradené zálohovou faktúrou č. 13/2014
04/2015 WEBGLOBE-YEGON, s.r.o., Stará Prievozská 2 Bratislava poplatok za internetovú stránku – prevádzka ihrac.sk 16.01.2015 14.01.2015 39,82 prevodným príkazom uhradené zálohovou faktúrou č. 2/2015
05/2015 Mikroregión Kremnica a okolie členský príspevok na rok 2015
20.01.2015 21.01.2015 65,- prevodným príkazom
06/2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava mobil OcÚ (15.12.2014 – 14.01.2015)
22.01.2015 26.01.2015 13,37 prevodným príkazom
07/2015 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9 Bratislava Publikácia “Dobrý deň samospráva”
22.01.2015 23.01.2015 6,60 prevodným príkazom uhradené zálohovou faktúrou č. 3/2015
08/2015 Orange Slovensko, a.s.  Metodova 8 Bratislava služobný mobil – starostka 27.01.2015 28.01.2015 30,- prevodným príkazom
09/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava poistenie detí v materskej škole
04.02.2015 05.02.2015 30,- prevodným príkazom
10/2015 Technické služby, a.s., SNP 131, Žiar nad Hronom zber, preprava a zneškodňovanie KO 1/2015
09.02.2015 11.02.2015 639,48 prevodným príkazom
11/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratislava telefón OcÚ + MŠ 1/2015 09.02.2015 11.02.2015 48,26 prevodným príkazom
12/2015 Infosystémy, spol. s r.o.l Československej armády 270/70 Kremnica servisné služby na IKT podľa zmluvy 1/2015
11.02.2015 16.02.2015 36,- prevodným príkazom
13/2015
Infosystémy, spol. s r.o. Československej armády 270/70 Kremnica toner do tlačiarne - školská jedál
11.02.2015 16.02.2015 37,80 prevodným príkazom
14/2015
SOZA Rastislavova 3 Bratislava autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
16.02.2015 18.02.2015 14,28 prevodným príkazom
15/2015
ELEPHANT, s.r.o. Sibírska 1329/2, Holíč lehátka do materskej školy
18.02.2015 18.02.2015 1354,- prevodným príkazom
16/2015
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava mobil OcÚ (15.1. – 14.2.2015)
23.02.2015 27.02.2015 10,28 prevodným príkazom
17/2015
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 Bratislava služobný mobil – starostka
26.02.2015 27.02.2015 30,- prevodným príkazom
18/2015
Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica poistenie strojov a strojových zariadení
27.02.2015 10.03.2015 32,26 prevodným príkazom
19/2015
Geodézia LMPD, s.r.o., Pracovisko Prievidza Geom. plán – majetkoprávne vysporiadanie parciel CKN 623/1-32 MK “NIŽOVEC”
04.03.2015 10.03.2015 1176,- prevodným príkazom
20/2015
JUDr. Ľudmila Petrušová advokátka trovy právneho zastúpenia vo veci majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností – MK “NIŽOVEC”
05.03.2015 06.03.2015 1500,- prevodným príkazom
21/2015
Infosystémy, spol. s r.o. Československej armády 270/70 Kremnica servisné služby na IKT podľa zmluvy 02/2015
06.03.2015 10.03.2015 36,- prevodným príkazom
22/2015
Infosystémy, spol. s r.o. Československej armády 270/70 Kremnica toner do tlačiarne – materská škola
06.03.2015 10.03.2015 39,- prevodným príkazom
23/2015
Technické služby, a.s., SNP 131, Žiar nad Hronom zber, preprava a zneškodňovanie KO 02/2015
09.03.2015 16.03.2015 622,15 prevodným príkazom
24/2015
Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefón OcÚ + MŠ 02/2015
11.03.2015 16.03.2015 51,55 prevodným príkazom
25/2015
COPYLINE, s.r.o., F.Hečku 1712/35, Zvolen servisné práce kopírovacom stroji TOSHIBA + toner
11.03.2015 16.03.2015 100,26 prevodným príkazom
26/2015
Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01  Nitra služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2015
23.03.2015 01.04.2015 444,- prevodným príkazom
27/2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava mobil OcÚ (15.2. – 14.3.2015)
23.03.2015 27.03.2015 10,08 prevodným príkazom
28/2015
FARADY, s.r.o. Lieskovec 616 Lieskovec dodanie a montáž bezdrôtového obecného rozhlasu “TIBOR”
24.03.2015 24.03.2015 10783,- prevodným príkazom
29/2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava služobný mobil – starostka
26.03.2015 01.04.2015 30,- prevodným príkazom
30/2015
Občianske združenie Žiarska kotlina členský príspevok za rok 2014
31.03.2015 09.04.2015 53,50 prevodným príkazom

strany: 1, 2, 3, 4, 5, 6

register faktúr

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Sobota, 11. Júl 2020