Register zmlúv – rok 2015

 

číslo zmluvy zmluvná strana (detaily zmluvy PDF) názov zmluvy (zmluva PDF) predmet cena vrátane DPH v € dátum účinnosti zmluvy Dátum zverejnenia dátum ukončenia zmluvy
BOR1501007 FARADY, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Zmluva o dielo Bezdrôtový obecný rozhlas – TIBOR max. 10783,- 29.01.2015 30.01.2015
JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, A. Dubčeka 386/10, Žiar nad Hronom Zmluva o právnej pomoci majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Ihráč – ” MK NIŽOVEC” 3500,- 05.03.2015 06.03.2015
Milan Nemec a spol. darovacia zmluva
darovanie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč pod miestnou komunikáciou v časti obce “NIŽOVEC”
13.03.2015 18.03.2015
Jolana Mlynčoková a spol. darovacia zmluva
darovanie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč pod miestnou komunikáciou v časti obce “NIŽOVEC”
13.03.2015 18.03.2015
Emil Kostrian Pavel Kostrian kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností (pozemkov) nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ihráč 87,90 18.03.2015 19.03.2015
Mária Bučanová, Ihráč č. 108 kúpna zmluva 

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Výpis z uznesenia OZ dňa 15. 4. 2015

kúpa nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč pod miestnou komunikáciou v časti obce “NIŽOVEC” 80,- 09.04.2015 10.04.2015
Ing. Augustín Kostrian, Tupá č. 82, 935 84 kúpna zmluva 

Výpis z uznesenia OZ dňa 15. 4. 2015

kúpa nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč pod miestnou komunikáciou v časti obce “NIŽOVEC” 58,60 30.04.2015 05.05.2015
Anna Slašťanová, Ihráč č. 4 darovacia zmluva
darovanie nehnuteľností - 15.06.2015 16.06.2015
Lýdia Ivanová, Mgr. Martin Ivan, Rastislav Ivan kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč 39,- 11,.06.2015 15.06.2015
Jozef Ceplák, Ihráč č. 25 zámenná zmluva
zámena nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč - 18.06.2015 19.06.2015
Martin Sklenka a spol. kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Ihráč: 172,- 18.06.2015 22.06.2015
Ing. Daniela Cibulová, audítor SKAU, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
zmluva o poskytnutí audítorských služieb
audítorské overenie účtovnej závierky k 31.12. b.r. 250,- bez DPH 24.06.2015 24.06.2015
Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Soc. poisťovne z evidencie SHR.
určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP. nestanovená 09.07.2015 08.07.2015

zmluva o poskytovaní právnych služieb poskytovanie právnych služieb v súdnom konaní
80.-/jeden právny úkon 25.08.2015
26.08.2015
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA spotrebné družstvo kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
dodávky tovaru podľa objednávky kupujúceho a kapacitných možností predávajúceho ceny sú stanovené v zmysle Zákona č. 18/1996 o cenách 26.08.2015 04.09.2015
Štefan Kubík, Augustín Kubík, Emília Dobrotková kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností v katastrál. území Ihráč 70,20 20.08.2015 08.09.2015
Eva Lišková Emília Zelinová kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností v katastrál. území Ihráč 3,40 09.09.2015 09.09.2015
Mgr. Barbora Zelinová Ihráč č. 19 kúpna zmluva
kúpa nehnuteľností v katastrál. území Ihráč 2072,- 22.09.2015 23.09.2015
INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
rámcová kúpna zmluva
dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov ——– 05.10.2015 05.10.2015

Dohoda o sprístupnení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.1.2003 v znení dodatkov 1 až 3
poskytovanie služieb preneseného výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania
—————

04.01.2016

 

register zmlúv

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Utorok, 22. September 2020