Register objednávok – rok 2015

číslo a detaily objednávky dodávateľ (objednávka pdf.) predmet dátum vystavenia suma s DPH v € poznámka
1/2015 Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina vyhotovenie geometrického plánu na KN-C č. 623 v k.ú. Ihráč 27.01.2015 nestanovená
2/2015
DREVUM, s.r.o., Tichá 4/A, Žilina
MEGA 1 – ihrisko (preliezka do materskej školy) 05.03.2015 1690,-
3/2015
Ing. arch. Peter Králik, Angyalova 416/29, 967 01 Kremnica
projektová dokumentácia: architektonicko-stavebné riešenie, výkaz výmer, rozpočet – “Šatne” obnova a nadstavba 16.03.2015 1780,-
4/2015
Monika Páločná – PRODEG, SNP 2764/138, 965 01 Žiar nad Hronom
projektová dokumentácia zdravotechnika, výpočet tepelných strát, energetická bilancia “šatne” obnova a nadstavba 16.03.2015 300,-
5/2015
FMK Group, s.r.o., Dukelských hrdinov 32/8, 965 01 Žiar nad Hronom
projektová dokumentácia statika “šatne” obnova a nadstavba 16.03.2015 850,-
6/2015
Trigea, Ing. Igor Tršo, 965 01 Žiar nad Hronom
projektová dokumentácia: elektrická prípojka NN bleskozvod a uzemnenie elektroinštalácia “šatne” obnova a nadstavba 16.03.2015 300,-
7/2015 GEOMER, Ing. Milan Kyselica, Veternícka 181/90, Kremnica vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku z par. č. C-KN 78/1  2464 m2 26.06.2015 nestanovená
8/2015 VIVA TRADE, s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice
víťazné poháre – ASFALTCUP Ihráč 2015 07.07.2015

register objednávok

úvodná stránka

Žiadne komentáre - Pridajte Váš príspevok

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Welcome , today is Pondelok, 25. Máj 2020